tumblr hit counter
ÜCRETSİZ ONLINE DEMO
Trade Atlas - Importers Search Engine
Kullanım Kılavuzu 
Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
46.01

4601.21
4601.21.10.00.00

4601.21.90.00.00
4601.22
4601.22.10.00.00

4601.22.90.00.00
4601.29
4601.29.10.00.00

4601.29.90.00.00

4601.92
4601.92.05.00.00


4601.92.10.00.00

4601.92.90.00.00
4601.93
4601.93.05.00.00


4601.93.10.00.00

4601.93.90.00.00
4601.94
4601.94.05.00.00


4601.94.10.00.00

4601.94.90.00.00
4601.99
4601.99.05.00.00


4601.99.10.00.00

4601.99.90.00.00
46.024602.11
4602.11.00.10.00
4602.11.00.20.00
4602.11.00.90.00
4602.12
4602.12.00.10.00
4602.12.00.20.00
4602.12.00.90.00
4602.19
4602.19.10.00.004602.19.91.21.00
4602.19.91.29.00
4602.19.99.00.00
4602.90
4602.90.00.10.00
4602.90.00.90.00
Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler
halinde birleştirilmiş olsun olmasın) ; düz dokunmuş veya birbiri -
ne paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve
örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (tamamlanmış
olsun olmasın) (hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi) :
- Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar:
- - Bambudan olanlar
- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar
- - - Diğerleri
- - Hint kamışından olanlar
- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar
- - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Bambudan olanlar
- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Hint kamışından olanlar
- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Diğer bitkisel maddelerden olanlar:
- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar
- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar
- - - - Diğerleri
Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğru-
ya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan
yapılmış); "luffa"dan yapılmış eşya:
- Bitkisel maddelerden olanlar:
- - Bambudan olanlar
- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
- - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
- - - Diğerleri
- - Hint kamışından olanlar
- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
- - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
- - - Diğerleri:
- - - - Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğruya
şekil verilerek elde edilmiş):
- - - - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
- - Diğerleri

 

© 2014 tradeatlas.com