GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
8301 Adi metallerden kilitler, sürgüler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli, veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mes-, netsiz fermuarlar; bunların adi metallerden anahtarları:
8302 Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı, merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şap-, ka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları , ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı , kapayıcıları:
8303 Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:
8304 Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası, (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):
8305 Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen meka-, nizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine , mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şe-, rit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işle-, rinde kullanılanlar gibi):
8306 Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve ben-, zerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metal-, lerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metaller-, den aynalar:
8307 Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçala-, rıyla birlikte olsun olmasın):
8308 Adi metallerden fermuarlar, mesnetli fermuarlar, tokalar, fermuarlı, tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benze-, ri diğer eşya (giyim eşyası, ayakkabı, tente, el çantası, seyahat eş-, yası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şek-, linde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesil-, miş ince pullar :
8309 Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak, plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri , teferruat:
8310 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve ben-, zeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonun-, dakiler hariç)
8311 Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince bo-, rular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerin-, de yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması , işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici madde-, lerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usu-, lüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozla-, rından teller ve çubuklar: