GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
7601 İşlenmemiş aluminyum:
7602 Aluminyum döküntü ve hurdaları:
7603 Aluminyum tozları ve ince pullar:
7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller:
7605 Aluminyum teller:
7606 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler):
7607 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, , karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine, tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi , geçmeyenler):
7608 Aluminyumdan ince ve kalın borular:
7609 Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar , ve benzerleri)
7610 Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik, inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum, saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :
7611 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç), hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan, aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole, edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
7612 Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi, 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan , aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp, şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç , yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) :
7613 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar
7614 Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar, ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):
7615 Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya, ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan sün-, gerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler, ve benzerleri:
7616 Aluminyumdan diğer eşya: