GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
811010 İşlenmemiş Antimon Ve Tozları
811020 Antimon Döküntü Ve Hurdaları
811090 Antimondan Diğer Eşya