GTIP Kodu : 1003 Arpa:

Bir üst Kategori : 10 Hububat

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
100300 Arpa
100310 Arpa; Tohumluk Olan
100390 Arpa; Tohumluk Olmayan