GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
740100 Bakır Matları; Çöktürülmüş Bakır (Tersip Bakır)