GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
0301 Canlı balıklar:
0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık , filetoları ve diğer balık etleri hariç):
0303 Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve , diğer balık etleri hariç):
0304 Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, , soğutulmuş veya dondurulmuş):
0305 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); , tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş , olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba, unları ve pelletleri:
0306 Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura, edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) , (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın);, kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, , soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmışveya salamura edilmiş , olsun olmasın); kabuklu hayvanlarıninsanların yemesine elverişli , unları, kaba unları ve pelletleri:
0307 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, , dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); , tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme, sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların , insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri :
0308 Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan , omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve , yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların , tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde , pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların , (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli , unları, kaba unları ve pelletleri :