GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
7001 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:
7002 İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler , hariç) çubuklar veya borular:
7003 Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya, profil halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan , bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :
7004 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorplayıcı(emici) veya yansıtıcı , ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde, işlenmemiş):
7005 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar, halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir , tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:
7006 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, , kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış, veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen-, memiş veya donatılmamış olanlar:
7007 Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine , edilmiş camlardan]:
7008 Çok katlı yalıtım camları:
7009 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
7010 Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum, ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanıl-, maya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan, tıpa,kapak ve benzerleri:
7011 Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan, parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve , benzerleri için):
7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler , için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):
7014 Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyo-, nundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):
7015 Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük, camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik, tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam, küreler ve segmanlar:
7016 Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli) , olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve , diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde, birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde):
7017 Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya, (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):
7018 Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş, taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya , (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar, hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler, veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den, az olan cam kürecikler:
7019 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş , mensucat gibi):
7020 Camdan diğer eşya: