GTIP Kodu : 1002 Çavdar

Bir üst Kategori : 10 Hububat

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
100200 Çavdar
100210 Çavdar; Tohumluk Olan
100290 Çavdar; Tohumluk Olmayan