GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
3201 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
3202 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte, kullanılan inorganik maddeler; debagatte kullanılan, müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön, debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:
3203 Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal, karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak, belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı, notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya, hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
3204 Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli, bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda, belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı, maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri, veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler, (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
3205 Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen, müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:
3206 Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen, müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç);, lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak, belirli bir yapıda olsun olmasın) :
3207 Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar, pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar, cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstah-, zarlar; toz, granül veya pul şeklindeki cam hamuru ve diğer camlar:
3208 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş, tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan, boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4, numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
3209 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş, tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar, ve vernikler (emaye ve laklar dahil):
3210 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve distemperler, dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:
3211 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)
3212 Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda, dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar, ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende, satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer, boyayıcı maddeler:
3213 Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):
3214 Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı, bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların, içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan, ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:
3215 Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer, mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):