GTIP Kodu : 72 Demir ve Çelik

Bir üst Kategori : Metaller & Metal Eşya

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
7201 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya, diğer ilk şekillerde) :
7202 Ferro -alyajlar:
7203 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli, ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet, veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94 , olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):
7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir, veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle , elde edilen külçeler:
7205 Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:
7206 Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03, pozisyonuna giren demir hariç):
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:
7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri , 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):
7209 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği, 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):
7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği, 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):
7211 Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri, 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):
7212 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri, 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):
7213 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal, halinde) :
7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak , haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra , burulmuş olanIar dahil):
7215 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:
7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller:
7217 Demir veya alaşımsız çelikten teller:
7218 Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten, yarı mamuller:
7219 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya, fazla olanlar :
7220 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az, olanlar):