GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
7301 Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan, yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller:
7302 Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklen-, mesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel , olarak imal edilmiş diğer parçalar:
7303 Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller:
7304 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş, profiller (dikişsiz):
7305 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya, benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış , çapı 406,4 mm.yi geçenler):
7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller, (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri, şekilleri kapatılmış) :
7307 Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve, manşonlar gibi) :
7308 Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar, hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere, hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve, benzerleri:
7309 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç), hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir, veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole, edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
7310 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç), hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan, demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, variller, fıçılar, kutular ve benzeri, kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
7311 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için, kaplar:
7312 Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde, kullanılmak üzere izole edilmemiş):
7313 Demir veya çelikten dikenli teller; demir veya çelikten çit yapmada, kullanılacak türde burulmuş çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun, olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller
7314 Demir veya çelik tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı bantlar, dahil), ızgara, ağ ve kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye:
7315 Demir veya çelikten zincirler ve aksamı:
7316 Demir veya çelikten çapalar, filika demirleri ve bunların aksamları
7317 Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çivi-, ler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer madde-, lerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç):
7318 Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli, vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı, rondelalar dahil) ve benzeri eşya:
7319 Demir veya çelikten el ile kullanmaya mahsus dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları ve benzeri eşya; tarifenin başka yerinde, belirtilmeyen veya yer almayan demir veya çelikten çengelli iğneler ve, diğer iğneler:
7320 Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları: