GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
292700 Diazo, Azo Ve Azoksi Bileşikleri