GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
294200 Diğer Organik Bileşikler