GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
382410 Dökümhane Maçalarına Veya Kalıplarına Mahsus Müstahzar Bağlayıcılar
382430 Kendi Aralarında Veya Metalik Bağlayıcılarla Karıştırılmış Aglomere Edilmemiş Metal Karbürler
382440 Çimento, Harç Veya Betonlara Mahsus Müstahzar Katkılar
382450 Ateşe Dayanıklı Olmayan Harç Ve Betonlar
382460 Sorbitol (D-Glusitol Hariç)
382471 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; Kloroflorokarbonlar-Cfcs (Hidroflorokarbonlar-Hfcs İçersin İçermesin), Perflorokarbonlar-Pfcs Veya Hidroflorokarbonlar-Hfcs İçerenler
382472 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; Bromoklorodiflorometan, Bromotriflorometan Veya Dibromotetrafloroetanlar İçerenler
382473 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; Hidrobromoflorokarbonlar (Hbfcs) İçerenler
382474 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; İdrokloroflorokarbonlar-Hcfcs İçerenler (Perflorokarbonlar-Pfcs Veya Hidroflorokarbonlar-Hfcs İçersin İçermesin), Ancak, Kloroflorokarbonlar-Cfcs İçermeyenler
382475 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; Karbon Teraklorür İçerenler
382476 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; 1,1,1-Trikloroetan (Metil Kloroform) İçerenler
382477 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; Bromometan (Metil Bromür) Veya Bromoklorometan İçerenler
382478 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; Perflorokarbonlar (Pfcs) Veya Hidroflorokarbonlar (Hfcs) İçeren, Fakat Kloroflorokarbonlar Veya Hidrokloroflorokarbonlar (Hcfcs) İçermeyenler
382479 Metan, Etan Veya Propanın Halojenlenmiş Türevlerini İçeren Karışımlar; Diğerleri
382481 Oksiran (Etilen Oksit), Polibromine Edilmiş Bifeniller (Pbbs), Poliklorine Edilmiş Bifeniller (Pcbs), Poliklorine Edilmiş Terpeniller (Pcts) Veya Tris (2,3-Dibromopropil) Fosfat İçeren Karışımlar Ve Müstahzarlar; Oksiran (Etilenoksit) İçerenler
382482 Oksiran (Etilen Oksit), Polibromine Edilmiş Bifeniller (Pbbs), Poliklorine Edilmiş Bifeniller (Pcbs), Poliklorine Edilmiş Terpeniller (Pcts) Veya Tris (2,3-Dibromopropil) Fosfat İçeren Karışımlar Ve Müstahzarlar; Poliklorine Edilmiş Bifeniller (Pcbs), Poliklorine Edilmiş Terpeniller (Pcts) Veya Polibromine Edilmiş Bifeniller (Pbbs) İçerenler
382483 Oksiran (Etilen Oksit), Polibromine Edilmiş Bifeniller (Pbbs), Poliklorine Edilmiş Bifeniller (Pcbs), Poliklorine Edilmiş Terpeniller (Pcts) Veya Tris (2,3-Dibromopropil) Fosfat İçeren Karışımlar Ve Müstahzarlar; Tris (2,3-Dibromopropil) Fosfat İçerenler
382490 Kimya Sanayii Veya Kimya Sanayiine Bağlı Sanayilerde Kullanılan Diğer Kimyasal Ürünler Ve Müstahzarlar