GTIP Kodu : 30 Eczacılık Ürünleri.

Bir üst Kategori : Kimya

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
3001 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz, haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların , veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin , ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlan-, mış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan, veya hayvan menşeli diğer maddeler:
3002 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere, hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve, bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle el-, de edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma, kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
3003 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle , karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar, (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç), (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlan-, mamış) :
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya, karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya, 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek , kullanılmaya mahsus olanlar transdermal administration systems, dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde , ambalajlanmış) :
3005 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan, eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende, satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi):
3006 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah -, zarları: