GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen), grupları hariç] :
8502 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik, konvertörleri:
8503 Sadece veya esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki, makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler), ve endüktörler:
8505 Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi, mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı ayna-, lar, kıskaçIar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları:
8506 Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları:
8507 Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) (kare veya , dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) :
8508 Vakumlu eIektrik süpürgeleri :
8509 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik, cihazlar ( 85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç )
8510 Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epi-, lasyon cihazları:
8511 Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket, ettirme tertibat ve cihazları (örneğin; ateşleme manyetoları, dinamo, manyetoları, ateşleme bobinleri, ısıtma ve ateşleme bujileri, marş , motorları);jeneratörler (örneğin; dinamolar, alternatörler) ve bu tür , motorlarla birlikte kullanılan konjonktörler-disjonktörler:
8512 MotorIu taşıtIarda, bisikletlerde veya motosikletIerde kuIIanıIan, türden elektrikIi aydınIatma veya işaret cihazIarı (85.39 pozisyonun-, da yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzIanma veya buğulanmayı, önIeyici tertibat:
8513 Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manye-, tolar) ile çalışan portatif elektrik lambaları (85.12 pozisyonunda, yer alan aydınlatma cihazları hariç):
8514 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları, (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon, veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya, mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:
8515 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya, foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma, arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar, (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak, olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar:
8516 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; , herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına, mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar, (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşala-, rını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev, işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı, rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) :
8517 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için, olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya, vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda, ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar , dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya , verici cihazlar hariç )
8518 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte , edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan, kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir, mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler;elektrikli, ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri:
8519 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar
8521 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun, olmasın):