GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
5901 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk, veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat;, mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta, kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:
5902 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz , ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil, vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:
5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş, mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
5904 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya, kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki , suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun , olmasın):
5905 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:
5906 Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
5907 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler tualler
5908 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lam-, ba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için , gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat, (emdirilmiş olsun olmasın) :
5909 Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri , hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):
5910 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon , kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş, veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
5911 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus, bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya: