GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
280110 Klor
280120 İyot
280130 Flor; Brom