GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
2301 Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya , diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan , unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı tortusu):
2302 Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka, işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve , diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın):
2303 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli , kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, , biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet , halinde olsun olmasın):
2304 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe , ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)
2305 Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe , ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)
2306 Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05 , pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar , (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın):
2307 Şarap tortusu; ham tartar:
2308 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan, gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve , bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın):
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar: