GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
4101 Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya , tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde , muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya , daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara , ayrılmış olsun olmasın):
4102 Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir , şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış , olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç):
4103 Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabak-, lanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlan-, mamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) , (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç) :
4104 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya crust (ara , kurutmalı) postları ve derileri (kılları alınmış) (parçalanmış , olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
4105 Koyunların veya kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) , derileri (yünü alınmış), (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri, bir işlem görmemiş):
4106 Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutulmuş) , post ve derileri (yünü veya kılı alınmış) (parçalanmış olsun olmasın , fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
4107 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan, sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine, edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14, pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç):
4112 Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri , derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri, dahil) (yünü alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 , pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
4113 Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede , hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya , kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan, deri ve köseleler hariç):
4114 Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve, köseleler; metalize deri ve köseleler:
4115 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip, yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse-, leler (rulo halinde olsun olmasın); deri ve köselelerin, terkip, yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,deri ve köseleden eşya, imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer döküntüleri; , deri ve kösele talaşı, tozu ve unu: