GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
1501 Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil) ve kümes, hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç):
1502 Sığır, koyun veya keçi yağları ( 15.03 pozisyonundakiler hariç) :
1503 Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı, (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya , başka şekilde hazırlanmamış):
1504 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bun-, ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal, olarak değiştirilmemiş) :
1505 Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil):
1506 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1507 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat, kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1508 Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat, kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1510 Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların, fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal, olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09, pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):
1511 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat, kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1512 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların, fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak, değiştirilmemiş):
1513 Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları, ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın ,fakat , kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1514 Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş, olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1515 Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bun-, ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal, olarak değiştirilmemiş) :
1516 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara - esterlenmiş, , tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun , olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) :
1517 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı , yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen, karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen , katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) :
1518 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal, olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler, hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya, farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen, karışımları veya müstahzarları:
1520 Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler:
1521 Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek, mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):