GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
280610 Hidrojen Klorür (Hidroklorik Asit)
280620 Klorsülfirik Asit (Klorsülfonik Asit)