GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
4801 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde):
4802 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde, kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve , delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) , (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton:
4803 Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve, ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları ( krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış, yüzleri dekore , edilmiş veya basılmış olsun olmasın)(rulo veya tabaka halinde):
4804 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç):
4805 Diğer kağıt ve kartonlar (kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo, veya tabakalar halinde)(bu fasılın 3 no.lu notunda belirtilen işçilik, veya işlemlerden daha fazlasına tabi tutulmamış):
4806 Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları ve, kristal denilen kağıt ve diğer saydam veya yarı saydam kağıtlar , (rulolar veya tabakalar halinde) :
4807 Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun, düz tabakaları birbirine bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş) (yüzeyi , sıvanmamış veya emdirilmemiş) (araları takviye edilmiş olsun , olmasın) rulo veya tabaka halinde:
4808 Oluklu kağıt ve kartonlar (yüzeylerine düz tabakalar yapıştırılmış, olsun olmasın) (krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış veya perfore , edilmiş), rulo veya tabakalar halinde (48.03 pozisyonunda tanımlanan, türdeki kağıtlar hariç):
4809 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya , transfer kağıtları (mumlu teksir kağıtları ve ofset levhalar için sıvanmış, veya emdirilmiş kağıt dahil) (baskılı olsun olmasın)rulo veya tabakalar, halinde:
4810 Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile , sıvanmış kağıt veya kartonlar (bir bağlayıcı ile birlikte olsun olmasın , ve başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış), (yüzeyleri boyanmış, , yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış olsun olmasın) rulo , veya dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde (her boyutta):
4811 Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş, veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil), tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) :
4812 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar
4813 Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline geti-, rilmiş olsun olmasın):
4814 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları:
4816 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya, transfer kağıtları (48.09 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir , kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak , hale getirilmiş olsun olmasın) :
4817 Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme, kartları; bunların kağıt veya kartondan kutuları, poşetler ve benzeri, zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar:
4818 Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan, türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabaka-, lar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne, göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya, selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, sofra peçeteleri, bebek bezleri, tamponlar, yatak çar-, şafları ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşya-, sı ve aksesuarı:
4819 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından, kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları; bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıttan veya , kartondan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya:
4820 Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defter-, leri, makbuz defterleri, not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra def-, terleri, ajandalar ve benzeri eşya, müsvedde defterleri, sümen, klasörler, ciltler (sayfaları takılıp çıkarılabilen veya diğerleri), dosya , gömlekleri ve kapakları, diğer okul, büro veya kırtasiye eşyası, çok , yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler, (içinde karbon kağıtları olsun olmasın), kolleksiyon ve numunelerin, konduğu albümler ve kitap kapakları:
4821 Kağıt veya kartondan her cins etiketler (baskılı olsun olmasın) :