GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
4001 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri, tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):
4002 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk , şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki , herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan , karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):
4003 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)
4004 Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç), ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
4005 Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde):
4006 Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil, şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela , gibi):
4007 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :
4008 Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller, (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
4009 Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı , elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi) , (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
4010 Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler:
4012 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar , ve kolanlar:
4013 Kauçuktan iç lastikler:
4014 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık, eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun , bulunmasın) :
4015 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve, aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız, eldivenler dahil):
4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:
4017 Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar , dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :