GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
350110 Kazein
350190 Kazeinatlar Ve Diğer Kazein Türevleri; Kazein Tutkalları