GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
360500 Kibritler (Pirotekni Eşyası Hariç)