GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
282200 Kobalt Oksitleri Ve Hidroksitleri; Ticari Kobalt Oksitleri