GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
282010 Manganez Dioksit
282090 Manganez Oksitleri (Manganez Dioksit Hariç)