GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
260200 Manganez Cevherleri Ve Zenginleştirilmiş Manganez Cevherleri