GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
621320 Mendiller (Pamuktan)
621390 Mendiller (Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden)