GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
2601 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş, demir piritleri dahil) :
2602 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri , (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı , % 20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zen-, ginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)
2603 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri
2604 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri
2605 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri
2606 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri
2607 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri
2608 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri
2609 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri
2610 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri
2611 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri
2612 Uranyum ve toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve , toryum cevherleri:
2613 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:
2614 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri
2615 Niobyum,tantalyum,vanadyum ve zirkonyum cevherleri ve bun -, ların zenginleştirilmiş cevherleri:
2616 Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal, cevherleri :
2617 Diğer metal cevherler ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:
2618 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf , kumu)
2619 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), döğme demir kırıntıları ve , demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:
2620 Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve , kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):