GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve, benzeri katı yakıtlar:
2702 Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :
2703 Turb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
2704 Taşkömürü,linyit ve turbdan elde edilen kok ve sömikok (aglo -, mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:
2705 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve , diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)
2706 Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katranlar, ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış, olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)
2707 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde , edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır -, lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstah-, zarlar :
2708 Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde , edilen zift ve zift koku :
2709 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle, % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden, elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde, belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:
2712 Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum, , ozokerit, linyit mumu, turb mumu,diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler , (renklendirilmiş olsun olmasın):
2713 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli, minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
2714 Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katran-, lı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :
2715 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral, katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs, gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar
2716 Elektrik enerjisi, (1) 15 0C'lik ısıda ölçülmüş.