GTIP Kodu : 1005 Mısır:

Bir üst Kategori : 10 Hububat

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
100510 Mısır; Tohumluk Olan
100590 Mısır; Tohumluk Olmayan