GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
8701 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):
8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu, taşıtlar:
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal , edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç), (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil):
8704 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:
8705 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel, olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürme-, ye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten, arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):
8706 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için , motorla donatılmış şasiler:
8707 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri, (şoför mahalleri dahil):
8708 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, , parça ve aksesuarı:
8709 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde , eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendin-, den hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında , kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları:
8710 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış , olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları
8711 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan , tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler:
8712 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli, dağıtım amaçlı bisikletler dahil):
8713 Engelliler için teşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir , tertibatı olsun olmasın):
8714 87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
8715 Bebek arabaları ve bunların aksam ve parçaları:
8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer, taşıtlar; bunların aksam ve parçaları: