GTIP Kodu : 38 Muhtelif Kimyasal Maddeler

Bir üst Kategori : Kimya

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
3801 Suni grafit; kolloidal veya yarı -kolloidal grafit; esası hamur, blok, levha veya diğer yarı -mamul grafit veya diğer karbon olan müs -, tahzarlar :
3802 Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale getirilmiş tabii, mineral maddeler; hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalma-, mış hayvansal karalar dahil):
3803 Tall oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın):
3804 Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş, , şekeri giderilmiş veya kimyasal bir işlem görmüş olsun olmasın) , (linyosülfonatlar dahil, fakat 38.03 pozisyonundaki tall oil hariç):
3805 Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta , kalan sülfatlı esans ve iğne yapraklı ağaç odununun damıtılma -, sından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer ter -, penik yağlar; ham dipenten; kağıt imalinden arta kalan bisülfitli, esans ve diğer ham para -simen; esas madde olarak alfaterpineol, içeren çam yağı:
3806 Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri; kolofan esansı ve , kolofan yağları; eritilmiş sakızlar:
3807 Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; , bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan , biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar:
3808 Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı , mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve , bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri , ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya , müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile, sinek kağıtları gibi):
3809 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensu-, cat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde apre veya , finisaj''müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya , boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve , müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar , mordanlar gibi) :
3810 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; , metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstah -, zarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddeler-, den meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim, ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya , kaplanmasında kullanılan müstahzarlar:
3811 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu , maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, , aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya , mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar , için diğer müstahzar katkılar:
3812 Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler, için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan , plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kau -, çuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer, stabilizatör bileşikler:
3813 Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler;, her çeşit yangın söndürme bombaları
3814 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik, karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada , kullanılan müstahzarlar:
3815 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksi -, yon başlatıcılar,reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar:
3816 Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışım-, lar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)
3817 Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02, pozisyonundakiler hariç) :
3818 Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler , (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere , dope edilmiş kimyasal bileşikler:
3819 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları, veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya, ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar
3820 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar , sıvılar