GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
280800 Nitrik Asit; Sülfonitrik Asitler