GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
9001 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler , hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden , mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik , elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan , bu tür elemanlar hariç) :
9002 Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenme-, miş camdan bu tür elemanlar hariç):
9003 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam , ve parçaları:
9004 Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus, gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):
9005 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve, bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri, (telsiz astronomi cihazları hariç):
9006 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta, flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları, ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):
9007 Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen, sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :
9008 Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf, büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):
9010 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan , fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve , cihazlar; negatoskoplar; projeksiyon perdesi:
9011 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik-, rografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):
9012 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:
9013 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde, belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları , hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan , diğer optik alet ve cihazlar:
9014 Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:
9015 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, , oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları, (pusulalar hariç); telemetreler:
9016 Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar), (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):
9017 Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus , aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, , sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde, belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletle-, ri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler , gibi):
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci -, hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz, testine mahsus cihazlar dahil) :
9019 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları;, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer, terapik teneffüs cihazları:
9020 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve, değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):
9021 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık , bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz-, lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus , cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte, veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar: