GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
9101 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar , dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama , metallerden olanlar) :
9102 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları , dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :
9103 Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki, saatler hariç ):
9104 Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, uzay araçlarının, gemilerin , veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler , ve benzerleri
9105 Diğer saatler:
9106 Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve, zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kayde-, dici cihazlar gibi) :
9107 Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan , saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına , göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
9108 Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :
9109 Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol, saatleri hariç) :
9110 Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen, birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleş-, tirilmiş); saat makinalarının taslakları:
9111 Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:
9112 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri, zarflar ve bunların aksam ve parçaları:
9113 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
9114 Diğer saat aksamı :