GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
3401 Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak, kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun, içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve , perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve, müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan, emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve, dokunmamış mensucat :
3402 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah-, zarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları , dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin), (34.01 pozisyonundakiler hariç) :
3403 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası, yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme , müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve , döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve doku-, maya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin, veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus , müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70 , veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde , edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):
3404 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
3405 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal , boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah -, zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış , kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya, gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki, mumlar hariç):
3406 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:
3407 Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil);, takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya, plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan dişçilik, mumu denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan alçı esaslı, (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar