GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
540211 Aramidlerden Yüksek Mukavemetli İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540219 Naylon Veya Diğer Poliamidlerden (Aramid Hariç) Yüksek Mukavemetli İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540220 Poliesterlerden Yüksek Mukavemetli İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540231 Tekstüre İplik; Tek Katının Her Biri 50 Teksi Geçmeyen Naylon Veya Diğer Poliamidlerden (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540232 Tekstüre İplik; Tek Katının Her Biri 50 Teksi Geçen Naylon Veya Diğer Poliamidlerden (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540233 Poliesterden Tekstüre İplik (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540234 Polipropilenden Tekstürize İplik (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540239 Diğer Sentetik Filamentlerden Tekstürize İplik (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540244 Elastomerlerden İplikler, Tek Kat Bükülmemiş Veya Metrede En Fazla 50 Tur Bükülmüş (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540245 Naylonlardan Veya Diğer Poliamidlerden İplikler, Tek Kat Bükülmemiş Veya Metrede En Fazla 50 Tur Bükülmüş (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540246 Poliesterlerden (Kısmen Çekimli) İplikler, Tek Kat Bükülmemiş Veya Metrede En Fazla 50 Tur Bükülmüş (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540247 Poliesterlerden (Kısmen Çekimli Olanlar Hariç) İplikler, Tek Kat Bükülmemiş Veya Metrede En Fazla 50 Tur Bükülmüş (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540248 Polipropilenden İplikler, Tek Kat Bükülmemiş Veya Metrede En Fazla 50 Tur Bükülmüş (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540249 Diğer Sentetik Filament İplikleri, Tek Kat Bükülmemiş Veya Metrede En Fazla 50 Tur Bükülmüş (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540251 Naylondan Veya Diğer Poliamidlerden İplikler, Metrede 50 Turdan Fazla Bükülmüş Tek Kat Diğer İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540252 Poliesterlerden İplikler, Metrede 50 Turdan Fazla Bükülmüş Tek Kat Diğer İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540259 Diğer Sentetik Filament İplikleri, Metrede 50 Turdan Fazla Bükülmüş Tek Kat Diğer İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540261 Naylondan Veya Diğer Poliamidlerden İplikler, Çok Katlı Bükülü (Rötor) Veya Katlı Bükülü (Kable) Diğer İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540262 Poliesterlerden İplikler, Çok Katlı Bükülü (Rötor) Veya Katlı Bükülü (Kable) Diğer İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)
540269 Diğer Sentetik Filament İplikleri, Çok Katlı Bükülü (Rötor) Veya Katlı Bükülü (Kable) Diğer İplikler (Perakende Olmayan, Dikiş İpliği Hariç)