GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
6901 Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya , benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve , diğer seramik eşya
6902 Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta , kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil , unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6903 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa, , mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru ve çubuk gibi) (silisli fosil , unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6904 Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları , ve benzeri eşya) :
6905 Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı , tezyinat ve inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşya:
6906 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları
6907 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve , kaldırım taşları; cilasız veya sırsız seramikten mozaik küpler ve , benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın):
6908 Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve , kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler ve benzerleri (bir , mesnet üzerinde olsun olmasın) :
6909 Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan , seramik cihazlar ve eşya; ziraat işlerinde kullanılan seramikten , yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde , kullanılan seramik küçük testiler ve benzeri kaplar:
6910 Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, , bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi , tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya:
6911 Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve , tuvalet 'eşyası:
6912 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet , eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç):
6913 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası:
6914 Seramikten diğer eşya: