GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
252210 Sönmemiş Kireç
252220 Sönmüş Kireç
252230 Su Altında Sertleşen Kireç