GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
280200 Süblime Veya Çöktürülmüş Kükürt; Kolloidal Kükürt