GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
7101 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş, olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya, takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık , sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
7102 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya , takılmamış):
7103 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş , veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya, yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık, sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
7104 Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli , taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat ipliğe, dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tasnife tabi tutulmamış, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli, taşlar (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe, dizilmiş):
7105 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve, pudraları:
7106 Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı, işlenmiş ya da pudra halinde):
7107 Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya , da pudra halinde) :
7109 Altın kaplamalı gümüşler ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı, işlenmiş)
7110 Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :
7111 Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı, işlenmiş)
7112 Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin, döküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri, içeren ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında, kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:
7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli, metallerle kaplama metallerden):
7114 Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli , metallerle kaplama metallerden) :
7115 Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden , diğer eşya:
7116 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli , taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş):
7117 Taklit mücevherci eşyası :
7118 Metal paralar: