GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
0501 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun, olmasın) ; insan saçı döküntüleri
0502 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları, veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:
0504 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve, mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul -, muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :
0505 Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler, ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince , tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte, etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parça -, larının toz ve döküntüleri:
0506 Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve, döküntüleri:
0507 Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin, kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde, hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların, toz ve döküntüleri:
0508 Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde, hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça, kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve, mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde, hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların, toz ve döküntüleri
0510 Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk;, kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın);, eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler, ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş , veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş) :
0511 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-, sal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan, 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar: