GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
300310 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Birbirleriyle Karıştırılmış İki Veya Daha Fazla Unsurdan Oluşan İlaçlar; Penisilanik Asit Bünyeli Penisilinler Veya Bunların Türevleri Veya Streptomisinıer Veya Bunların Türevlerini İçerenler (Dozlandırılmamış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmamış)
300320 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Birbirleriyle Karıştırılmış İki Veya Daha Fazla Unsurdan Oluşan İlaçlar; Diğer Antibiyotikleri İçeren İlaçlar (Dozlandırılmamış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmamış)
300331 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Birbirleriyle Karıştırılmış İki Veya Daha Fazla Unsurdan Oluşan İlaçlar; İnsülin İçerenler (Dozlandırılmamış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmamış)
300339 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Birbirleriyle Karıştırılmış İki Veya Daha Fazla Unsurdan Oluşan İlaçlar; Hormonları Veya Diğer Ürünleri İçerip, Antibiyotikleri İçermeyenler (Dozlandırılmamış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmamış)
300340 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Birbirleriyle Karıştırılmış İki Veya Daha Fazla Unsurdan Oluşan İlaçlar; Alkaloidleri Veya Bunların Türevlerini İçerip, Antibiyotikleri Veya Pozisyonundaki Hormonları Veya Diğer Ürünleri İçermeyenler (Dozlandırılmamış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmamış)
300390 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Birbirleriyle Karıştırılmış İki Veya Daha Fazla Unsurdan Oluşan İlaçlar; Diğerleri (Aşılar, Bandajlar, Eczacılık Maddeleri Hariç) (Dozlandırılmamış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmamış)