GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
300410 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; Penisilanik Asit Bünyeli Penisilinler Veya Bunların Türevleri Veya Streptomisinler Veya Bunların Türevlerini İçerenler (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)
300420 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; Diğer Antibiyotikleri İçerenler (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)
300431 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; İnsülin İçerenler (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)
300432 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; Böbreküstü Bezi Hormonlarını İçerenler, Bunların Türevleri Ve (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)
300439 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; Antibiyotikleri İçermeyip, Hormonları Veya Diğer Ürünleri İçerenler (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)
300440 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; Alkaloidleri Veya Bunların Türevlerini İçerip, Antibiyotikleri Veya Hormonları Veya Diğer Ürünleri İçermeyenler (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)
300450 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; Vitaminleri Veya Diğer Ürünleri İçeren Diğer İlaçlar (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)
300490 Tedavide Veya Korunmada Kullanılmak Üzere Karışık Olan Veya Karışık Olmayan Ürünlerden Oluşan İlaçlar; Diğerleri (Aşılar, Bandajlar, Eczacılık Maddeleri Hariç) (Dozlandırılmış Veya Perakende Satılacak Şekilde Ambalajlanmış)