GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
090500 Vanilya
090510 Vanilya; Ezilmemiş Ve Öğütülmemiş
090520 Vanilya; Ezilmiş Veya Öğütülmüş