GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
5601 Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; , uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları:
5602 Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş, olsun olmasın):
5603 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya, lamine edilmiş olsun olmasın):
5604 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar; , dokumaya elverişli iplik ve 54.04 ve 54.05 pozisyonlarındaki şerit ve, benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):
5605 Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun , olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya, metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve, benzerleri:
5606 Gipe iplikler, 54.04 ve 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri, (gipe edilmiş) (56.05 pozisyonundaki eşya ile gipe edilmiş at kılından iplikler, hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette):
5607 Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk, veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın):
5608 Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli, maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler:
5609 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 54.04 veya, 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden eşya, ile sicimIer, kordonlar, ipler ve halatlar